Development

De ontwikkeling van muzikaal toptalent

Muziekstudenten kunnen op basis van vastgestelde criteria worden aangemerkt als toptalent. Met dit talent kan ʻfast-lane coachingʼ worden gestart, waarin het muziekonderwijs en de muziekindustrie samenwerken aan de ontwikkeling van de artiest. Op het moment dat een muziekbedrijf een actieve rol wil spelen in de ontwikkeling van een muziekstudent of band, is het noodzakelijk dat deze marktpartij(en) en de betreffende onderwijsinstelling(en) de handen ineen slaan voor een optimale ondersteuning van dit talent.

In het coachings-programma worden plannen en eisen van de betrokken student(en), marktpartij(en) en opleiding(en) zo goed mogelijk op elkaar afgestemd, met voordelen voor alle partijen:

  • De muziekstudent kan zijn opleiding volgen en een diploma halen, terwijl het tegelijkertijd op persoonlijke en relevante wijze wordt ondersteund in het starten van zijn of haar carrière;
  • De opleiding kan de meest getalenteerde studenten extra ondersteuning bieden, waarmee mogelijke uitval wordt voorkomen;
  • Het muziekbedrijf kan talent volgen en mede-ontwikkelen nog tijdens de opleidingsjaren, zonder alle investeringen zelf te moeten dragen en daarmee teveel ondernemersrisico te lopen.