Didactiek voor creatieve professionals, mbo

Didactische (bij)scholing voor muziekprofessionals

Professionals uit de muziekindustrie kunnen als docent in een muziekopleiding worden ingezet. Wanneer een professional een eenmalige gastles of presentatie geeft, is didactische scholing vaak niet noodzakelijk. Wanneer een professional echter structureel aan een school verbonden blijft, is didactische scholing nodig om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

The Real Band ontwikkelt in samenwerking met PACT+ Didactiek voor Creatieve Professionals, mbo, een training die professionals op een laagdrempelige manier voorbereidt op het werken binnen het muziekonderwijs. Vanaf eind 2017 zal de training worden aangeboden, meer informatie over de training zal vanaf dat moment op deze plek beschikbaar zijn.